تبریک موفقیت

کسب مقام دوم استان در رشته ی ادبیات و پژوهش جشنواره ی خوارزمی توسط دانش آموزان عزیزآقایان حسین فاضلیان  - سید ابوالفضل موسوی  - حسن ریاحی را به این عزیزان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم و از همه همکاران راهنما مخصوصا  آقایان کورش نکویی ، غلامرضا حقانی و مرتضی نظر پور که زمینه رشد این عزیزان را فراهم نمودند صمیمانه تشکر به عمل می آید.

 

قابل توجه اولیا محترم جهت ثبت نام ورودی پایه هفتم

نحوه پذیرش دانش آموز در پایه هفتم

باتوجه به مشخص نبودن نحوه پذیرش دانش آموز در پایه هفتم و بخشنامه

های واصله از ادارات متبوع مبنی بر عدم ثبت نام پایه ی هفتم در سال جدید

،از ثبت نام تادریافت دستورالعمل جدید،هیچگونه اقدامیصورت نمی

گیردلذاجهت اطلاع از نحوه ی پذیرش درروزهای آتی به همین سایتو سایت

ادارات متبوع مراجعه نموده و ازمراجعه حضوری خود داری فرمایید/.

برنامه کلاسهای تابستان

شروع کلاسهای تابستانی چهارشنبه98/4/12

اردوی دانش آموزان منتخب پایه نهم

اردوی دانش آموزان پایه نهم کسب کننده مقام اول آزمون پیشرفت تحصیلی استان به روایت تصویر